В Социално осигуряване приемат декларации за безплатни винетки за инвалиди
В Социално осигуряване приемат декларации за безплатни винетки за инвалиди / dariknews.archive

В началото на декември стартира приемането на молби-декларации за издаване на безплатни винетни стикери за хора с увреждания.

Пакетът от документи се подава в общинските служби на „Социално подпомагане".  Необходимо е към молбата да се приложи копие от експертно решение на ТЕЛК, копие от пълномощно, нотариално заверено в случаите когато молба -декларацията е подадена чрез упълномощено лице, копие от свидетелството за регистрация на лекия автомобил и копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност".

Право на безплатни винетки имат лицата 50 и над 50% намалена работоспособност и семейства с деца с увреждания при положение, че в талона на автомобила е вписано името на детето и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18 годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Заявлението-декларация се подава по постоянен адрес на лицето с увреждане и към него се прилагат следните документи: копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил;копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност", с която се удостоверява, че собствения или съпружеска имуществена общност лек автомобил отговаря на изискванията на чл.10в от Закона за пътищата, а именно: лекият автомобил да е с обем на двигателя до 2000 куб см и с мощност до 117,64 Kw  (160 конски сили) и копие от пълномощно с нотариално заверен подпис, в случаите когато лицето с увреждане не е в състояние само да подаде заявление-декларацията.