В ДФСГ Интелект представят Електронно митническо обслужване
В ДФСГ Интелект представят Електронно митническо обслужване / archiv.DarikNews

Проект "Електронно митническо обслужване - европейския опит и практика" ще бъде презентиран на 22 октомври 2012 - понеделник от 13:00 часа в зала „Европа" на ДФСГ "Интелект" - Плевен.

Проектът е по програма „Леонардо да Винчи", дейност „Мобилност" на Центъра за развитие на човешките ресурси като бенефициенти ще бъдат 20 ученици и 2 учители от ДФСГ "Интелект".

Основнaта му цел е участниците да разширят професионалната си подготовка с една модерна, актуална, все още иновативна технология за българските условия, свързана с цялостната електроннизация на всички дейности в митническите служби.

Презентирането включва кратка информация за програма „Леонардо да Винчи", разясняване на партньорите, целите и очакваните резултати на проекта. Ще бъдат представени критериите за подбора на ползвателите по проекта, както и транснационалната практика в Портсмут - Великобритания.

Разработеният проект от ДФСГ "Интелект" на тема „Електронно митническо обслужване- европейския опит и практика" е одобрен за финансиране от секторна програма „Леонардо да Винчи", мярка „Мобилност", в рамките на програма" Учене през целия живот 2007 - 2013".

Приемащата организация е Тrainig Vision Ltd. - град Портсмут, Великобритания и по него предстои трансгранична практика март - април 2013 година.