Тази седмица Плевен е домакин на Международна конференция „Металолеене 2016
Тази седмица Плевен е домакин на Международна конференция „Металолеене 2016 / metalcasting.eu

На 14 и 15 април 2016 година в хотел „Ростов" в гр.Плевен ще се проведе XXIII Международна научно-техническа конференция „Металолеене 2016". За трети пореден път домакин е гр. Плевен. Организатор на конференцията е Научно техническият съюз по машиностроене.

В конференцията ще вземат участие представители на леярските предприятия в България, учени в областта на металолеенето от БАН и технически университети от България и чужбина, водещи световни и български фирми за машини, съоръжения, технологии, материали и услуги за металолеенето, леярски съюзи и асоциации от България и други страни. В конференцията ще вземат участие представители от България, Македония, Словения, Хърватска, Италия, Франция, Турция, Гърция, Дания, Чехия, Русия, Китай и Украйна. Конференцията изпълнява ролята на иновационен посредник между учените и изследователите от една страна и леярското производство от друга. Тя е място, където учените и изследователите от различните страни представят най-новите идеи и постижения и където се обсъждат проблемите на леярското производство.

На конференцията ще бъдат представени 22 научни доклада и 5 презентации на фирми, в които ще бъдат разгледани най-новите постижения на науката и техниката в областта на леярското производство.

По време на конференцията ще бъдат връчени златни медали на фирмите „Осъм" АД - Ловеч, „Враца стар" АД - Враца и „Институт по металолеене и леярски технологии" АД - София като победители в националния конкурс „Отливка на годината".

На конференцията ще има изложба на отливки, материали и услуги, представени от 10 фирми от Словения, България, Италия, Украйна, Хърватска и Франция.

Откриването на конференцията е на 14 април - четвъртък, от 10.30 часа в конферентната зала на хотел „Ростов" - 2 етаж.