Създаване на предприятие Управление на общински земи и гори ще обсъждат в ОбС
Създаване на предприятие Управление на общински земи и гори ще обсъждат в ОбС / dariknews.archive

31 точки включва предварителният дневен ред на редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 22 декември - четвъртък от 09:00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова".

Съветниците ще обсъдят и гласуват предложения за три нови наредби: „За изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Плевен", „За финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен" и „За условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Плевен".

Ще бъдат разгледани и изменения в Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен. Ще бъде обсъдено предложение за създаване на ново Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори". Ще бъде гласуван нов Правилник за организацията и дейността на звено „Инспекторат" към администрацията на Община Плевен. Внесени са предложения за закриване на ОУ „Васил Левски" и ОУ „Никола Й. Вапцаров" в Плевен.