/ dariknews

На 25 ноември, в 10:45 часа в землището на село Търнене - местността "Калището" са установени седем конски каруци като четири от тях са натоварени с дървесина, от вида "Цяр", а останалите 3 са празни.

Как маскирани извършиха кражба от магазин за секунди? (ВИДЕО)

Присъстващите на място около 10-12 лица забелязвайки служителите на реда се разбягват в различни посоки. От проведените заградителни мероприятия и обход в района са установени девет мъже и жени от селата Търнене и Дисевица.

Задържани са 49-годишна, 27-годишна, 41-годишна, 35-годишна, 59-годишен, 32-годишна, 67-годишен, 41-годишна, 46-годишен. В присъствието на експерт и горски надзирател са иззети 12 куб. метра отсечени и окастрени дървета от вида "Цяр" с дължина от около 2 метра всяко и диаметър между 10-15 см.

Посегнаха на кутията за дарения в джамията в Плевен

Общо установената дървесина е около 30 кубически метра, а в 4 от каруците се установи, че са натоварени със същата дървесина - общо около 5 кубически метра. Иззети са 6 брадви, трион и 4 конски каруци.