Ремонтите в Троянско продължават
Ремонтите в Троянско продължават / снимка: DarikNews.bg

В изпълнение на капиталовата си програма Община Троян усилено работи по реконструкция на участъци от четвъртокласна и местна пътна мрежа. Общата стойност на ремонтните работи е над 800 000 лева, като са предвидени дейности на 19 обекта, разделени на четири обществени поръчки. За тях към днешна дата има сключени договори и те ускорено се изпълняват.

Към момента са завършени преасфалтирането в селата Патрешко, Миленча, Балканец, усилено се работи по обекта за преасфалтиране на участъка от пътя в с. Терзийско, по който е подменена и водопроводната мрежа. Изпълняват се строителни работи по пътя за махала Длъжковска и село Горно Трапе. Започната е работа по преасфалтиране на площадката пред входа на СОУ "В. Левски" и ул."Цанко Влаховски" в село Гумощник.

Община Троян е в процес на приключване на обществената поръчка и сключване на договори за изпълнение на реконструкцията на пътя по ул."Хемус" в село Орешак. До 15 октомври тази година трябва да се извърши преасфалтирането на пътя, където също изцяло е подменена водопроводната мрежа. Предстои сключване на договор и започване на строителни работи по ул."Димитър Икономов", като за тази година ще бъдат усвоени около 145 000 лева. Предвидено е още да се направят тротоари, преасфалтиране, като строителните работи ще продължат и през финансовата 2011 година. Очаква се дейностите по този обект да започнат след около седмица.

Един стар проблем за част от жителите на Троян намира своето решение. В процес на обществена поръчка за определяне на изпълнител на ремонт е жилищна сграда „Охрид" в кв. 313 /зад малкия пазар/. Очаква се до края на този месец да бъде избран изпълнител.

Община Троян беше одобрена тази година и по проект „Красива България" за финансиране на ремонт на „Серекова къща", където в момента е Художествената галерия. Стойността на тези дейности е 99 000 лева, ремонтът трябва да завърши до края на тази година.

Пуснати са вече обществени поръчки за зимното поддържане на пътната и улична мрежа на територията на Община Троян. Очаква се до края на месец октомври да бъдат сключени и договори с изпълнителите.

Предстои да бъде пусната обществена поръчка за довършване на Дом за стари хора в село Добродан, като е предвидено до края на тази година да бъдат усвоени около 100 000 лв. от необходимите за тази цел около 400 000 лв.

Усилено се работи по завършване на изпълнението на първия етап от водния цикъл на град Троян, който ще завърши с въвеждане в експлоатация на биологичното стъпало на Пречиствателната станция на града.