Расте броят на сигналите за насилие над деца
Расте броят на сигналите за насилие над деца / netinfo

Увеличават се подадените в отдел “Закрила на детето” сигнали за насилие над деца в община Плевен. Това съобщи началникът на отдела Светлин Симеонов. За цялата 2007 год. сигналите са 9, а от началото на 2008 год. до края на месец август тяхната бройка е 11. От тях отделът е потвърдил и се занимава с 8 случая.

При четири от тях се касае за физическо насилие над деца, като в три от тях то е съпътствано и с психическо. При две от децата е установен потенциален риск да бъдат въвлечени в трафик с цел сексуална експлоатация, при останалите два случая се касае за неглижиране на децата. В европейската практика това означава неуспех на родителя или лицето, което се грижи за детето, да осигури потребностите му в областта на здравеопазване, образование, емоционално развитие, сигурна и безопасна жилищна среда, когато е в състояние да го направи.

При четири от случаите децата са на възраст между 14 и 18 години, в два се касае за деца между 1 и 7 години и в останалите претърпелите насилие са между 7 и 14-годишни. Момичетата по-често стават жертва на насилие – те са шест от общо осемте случая.

По-голямата част от пострадалите са от семейства с недобър социален статус, с влошени взаимоотношения родител – дете и незаинтересованост на възрастните от развитието на децата, уточни Светлин Симеонов. Четири са подадените сигнали от полицейски служители, един – от роднина на дете, жертва на насилие, има един сигнал от журналист и два от граждани.