Прокуратурата разпореди незабавно отстраняване на “легнали полицаи”
Прокуратурата разпореди незабавно отстраняване на “легнали полицаи” / dariknews.archive

След самосезиране Апелативна прокуратура - Велико Търново извърши проверка във връзка с осъществяването на контрола на изградените изкуствени неравности на пътното платно. Констатирани са занижен контрол и бездействие по отношение на вмененото задължение от страна на отговорните институции, като се изиска предприемане на незабавни мерки.

Изготвената преди три години наредба за условията за изграждане на изкуствени неравности, има за цел да се създадат условия за повишаване на мерките за безопасност на пътищата, като „средствата за ограничаване на скоростта на движение" следва да отговарят на определени изисквания. Много от изградените преди 2012 г. „легнали полицаи" не отговорят на условията като параметри, форма и вид строителни материали и бяха повод да бъде определен срок от една година за премахването, както и срок от три години за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата. Този срок изтече на 24 юли тази година, информираха от прокуратурата.

При проверката е установено, че е проявено масово бездействие по отношение на премахването или привеждането в изрядност на съществуващите „легнали полицаи", намиращи се на територията на общините в петте области на Апелативния район - Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе. Съоръженията, които не отговарят на изискванията, не са били отстранени или не са приведени според приетите норми в определения срок. В много от общините не се водят и задължителните регистри за изпълнените средства за ограничаване на скоростта на движение.

Въпреки вмененото нормативно изискване, има общини, които и към момента отказват изпълнение на нормите, с оправдание за липса на предвиден бюджет или нецелесъобразност на премахването на съоръженията, тъй като се намират в близост до детски градини и училища.

Прокуратурата е изпратила до общините писма с констатираните нередности, като е разпоредила незабавно премахване или привеждане според нормативните изисквания. В случаите, в които е наложително премахването на незаконните изкуствени неравности, които се намират в близост до детски градини и училища, прокурорите са изискали от собствениците на пътя и органите на МВР незабавни мерки по охрана и обезопасяване на тези участъци.

При неизпълнение прокуратурата ще оспори пред Административен съд бездействието им. Общините са заплашени и от опасността да бъдат съдени при възникнали ПТП и повреди на автомобили.