Посланик Шин Менг-хо посети Медицинския университет
Посланик Шин Менг-хо посети Медицинския университет / archive.dariknews

На 15 януари 2014 г., посланикът на Южна Корея Негово Превъзходителство Шин Менг-хо, посети МУ-Плевен.
Той беше посрещнат от ректора на висшето училище проф. Славчо Томов и членове на неговото ръководство. Посещението на южнокорейския посланик започна с презентация на Медицински университет - Плевен, представена от доц. Савелина Поповска - зам.-ректор по европейска интеграция и международно сътрудничество в зала "Амброаз Паре" на Ендоскопския телекомуникационен център.

Целта на визитата на посланика беше за да сe запознае с академичното ръководство, с основните направления на дейност на висшето училище, с англоезичното обучение по медицина и възможностите за прием на корейски студенти.

Посланик Шин Менгхо посети Медицинския университет
netinfo

Академичното ръководство изрази готовността си за разширяване на международните си контакти с Азия, чрез сключване на двустранни договори за сътрудничество в областта на обучението, научната дейност и обмена на студенти и преподаватели с водещи корейски университети.

Посланикът на Южна Корея разгледа Телекомуникационния ендоскопски център и се запозна с приоритетите на висшето училище за развитие на телемедицината и роботизираната хирургия, чрез въвеждане на авангардни технологии в обучението и клиничната практика.

Повод за поканата към посланика на Република Корея беше предстоящото участие на представители на МУ-Плевен в изложение на образованието в Сеул през февруари 2014 г. Целта на участието в изложението е набиране на корейски кандидат-студенти за англоезичния курс на обучение по медицина.