От РИОСВ припомнят реда за извършване на дейности в Карлуковски карстов комплекс
От РИОСВ припомнят реда за извършване на дейности в Карлуковски карстов комплекс / archive.dariknews

Във връзка със засиления интерес към защитена територия-природна забележителност "Карлуковски карстов комплекс с пещерите Темната дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушката дупка" за осъществяване на спортни мероприятия и снимачни дейности от спортни клубове, продуцентски компании и неправителствени организации, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен напомня, че дейностите в защитената територия подлежат на предварително съгласуване по реда на Закона за защитените територии.

РИОСВ - Плевен съгласува дейностите само след положително становище от Българска академия на науките, предвидено в Заповед № 2810/10.10.1962 г. (обн. в ДВ бр. 56/1963 г.) на Комитет по горите и горската промишленост, с която е обявена природна забележителност "Карлуковски карстов комплекс".

Съгласно Закона за защитените територии едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване предвидено в него се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.