/ iStock/Getty Images
Постоянната комисия по “Култура, вероизповедания и международна дейност” в Общински съвет-Плевен ще разгледа преписка, постъпила от Католическата църква.

Удължиха срока за прием на документи за съдебни заседатели за Районен съд-Плевен

С писмо от храма информират, че поради промяна в статута на Католическата църква от енорийски храм в епархийно светилище от 1 юли 2017 г., се налага скулптурната композиция „Дева Мария от Фатима", която е монтирана в олтарното пространство, състояща се от четири мраморни фигури с автор проф. Кирил Мескин, да бъде преместена в двора пред храма, поддържан от църквата, който е общинска собственост.

Постоянните комисии в ОбС - Плевен, заседават на 26 и 27 август

„Обръщам се към Вас с молба да разрешите Вие и компетентните общински органи, ползването на част от общинската площ за монтиране на скулптурната композиция - покровител на светилището ни в Плевен и част от българската история.

Фигурите ще приветстват всеки влизащ в града от пътя за Ловеч и от бъдещата автомагистрала. Също така биха представлявали огромна атракция за всеки гражданин и гости на Плевен.

Вземайки предвид цялостното творчество на проф. Мескин, това негово дело заслужава да бъде поставено на достойно място в града“, се казва в писмото, адресирано до кмета на Общината Георг Спартански и разпределено за разглеждане в Комисията по култура от председателя на Общинския съвет Мартин Митев.


Обсъждат да бъдат осигурени допълнителни средства за ОФК Спартак -Плевен

В текста се посочва още, че всички разходи по преместване на скулптурната композиция ще се поемат изцяло от Католическата църква.

Общинските фирми представят финансови справки за работата си пред комисии в Общинския съвет

Заседанието на ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева е насрочено за 26 август - понеделник, от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен.