От БНД питат за качеството на въздуха в Плевен
От БНД питат за качеството на въздуха в Плевен / archiv.DarikNews

За предстоящата сесия на местния парламент, общинският съветник от "БНД - Обединена десница", проф. Константин Мутафчиев е внесъл питане относно качеството на въздуха, който дишат плевенчани.

Питането е на основание доклад на РИОСВ - Плевен за качеството на атмосферния въздух в град Плевен, който съдържа някои тревожни факти, като този, че количеството на прахови частици е над установената норма, гарантираща човешкото здраве. Проф Мутафчиев е приложил и данни от доклада, които показват, че средногодишната концентрация на фини прахови частици във въздуха в Плевен през 2011 е била с над 25% по - голяма от допустимата норма от 40мкг/куб.м.

Според общинският съветник, не е спазено и изискването, средногодишната норма за фини прахово частици, да не бъде превишавана 35 пъти за една календарна година. Според доклада на РИОСВ за 2011 година, това се е случило 150 пъти, а само за първите три месеца на 2012 нормата е превишена 58 пъти.

Питането на проф. Мутафчиев, което е отправено към кмета на Плевен, проф. д-р Стойков се състои в следното:
Какви мерки ще се предложат и предприемат за реалното намаляване на образуването и разпространението на фини прахови частици на територията на град Плевен и какво ще се направи за реалното ограничаване на разпространението и за отстраняването на вече утаения прах по улиците, площадите и тротоарите в града.

Поредната редовна сесия на Общинския съвет е на 10 август - петък от 9:00 часа.