ОИЦ провежда среща с акцент-Възможностите по ОП РЧР
ОИЦ провежда среща с акцент-Възможностите по ОП РЧР / dariknews.bg

На 3 октомври  2012, от 10.00 часа в конферентната зала на Община  Долни Дъбник, Областен информационен център - Плевен ще проведе информационна среща за популяризиране на откритите процедури за кандидатстване по Оперативните програми под надслов „Възможности за финансиране на нашите идеи". В срещата ще вземе участие и експерт на Службата за съвети в земеделието - Плевен, който ще представи възможностите за финансиране, предоставяни от Програмата за развитие на селските райони.  

Поканени за участие са представители на институции и организации, общинската администрация, частни фирми, земеделски производители, както и всички заинтересовани граждани от общината. Акцент на срещата са възможностите, които се предоставят от отворените процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".  

ОИЦ - Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.