Одобриха всички кандидатствали по схема Обучения и заетост за младите хора
Одобриха всички кандидатствали по схема Обучения и заетост за младите хора / obl.admin-pleven

На свое заседание Комисията по заетост към Областния съвет за развитие направи оценка и класиране на постъпили предложения за финансиране по схема „Обучения и заетост за младите хора", насочена към безработни лица до 29 г. включително, както и по схема „Обучения и заетост" - за безработни лица на възраст над 29 г.

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие одобри всички кандидатствали по схема "Обучения и заетост за младите хора" - за безработни лица на възраст до 29 г. Подадените заявления са общо 114 брой и всички те ще получат финансиране. Общият финансов ресурс по тази схема е 1 871 931 лв.

От постъпилите общо 211 заявки по схема „Обучения и заетост" са класирани 24 фирми. Като в резервния списък влизат 187 фирми. Общият финансов ресурс на схемата е 1 694 373,48 лв.