Одобриха 4 предложения за кандидатстване по ИНТЕРРЕГ Румъния-България 2014-2020 г..
Одобриха 4 предложения за кандидатстване по ИНТЕРРЕГ Румъния-България 2014-2020 г.. / dariknews.archive

На редовната си, последна за мандата сесия на 16 септември, Общинският съвет одобри четири предложения за кандидатстване на Община Плевен с партньорски проекти пред Програмата за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България 2014 - 2020 г.".

С решението си местният парламент даде възможност за старт на партньорските предложения "Свързаност и трансгранично развитие", "Плевен и Крайова - Общо минало, настояще и бъдеще", "Развитие на нова трансгранична туристическа дестинация - Пътят на румънските воини на територията на България по времето на Руско-турската освободителна война 1877 - 1878 г." и "Прилагане на ефективни мерки за защита на населението чрез превенция на риска от наводнения".

Предложенията за четирите проекта бяха внесени от кмета на Плевен проф. д-р Димитър Стойков.

На последната сесия преди местниа сот, бщинските съветници приеха още едно предложение за ратифициране на договора за сътрудничество с град Волос в Гърция, който беше подписан преди дни в Плевен.

В началото на заседанието бяха внесени и четири допълнителни точки към 30-те предвидени в дневния ред, първата от които беше за актуализиране на бюджета на Община Плевен в частта за културните институции и по-конкретно за Плевенската филхармония. Точката внесе кметът проф. д-р Димитър Стойков.