Обсъждат на семинар публично-частното партньорство
Обсъждат на семинар публично-частното партньорство / netinfo

Семинар на тема "Публично - частно партньорство" и "По-добро ръководене на персонала" ще се проведе в Плевен от днес до 10 юли. Инициативата се организира от Камарата на работодателите и индустриалците в България и "Плевен секюрити груп".

За участие в семинара са поканени фирми и организации, общински администрации и регионалните структури на Камарата от Северозападен регион за планиране. Събирането на едно място на тези структури е част от проекта на Камарата на работодателите и индустриалците в България „Усъвършенстване на управлението и дейността на Камарата". Основната му цел е укрепването на капацитета на централното управление, регионалните и браншовите структури на организацията чрез развитие и ефективно партньорство с общинската, областната и централната власт.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Семинарът ще се проведе в парк-хотел "Кайлъка" от 9.30 часа и в двата дни. На всеки от участниците ще бъдат предоставени учебни материали и сертификат за участие.