vekovno darvo
vekovno darvo / dariknews.archive
Община Плевен публикува на Интернет страницата си регистър на защитените вековни дървета на територията, която обхваща.
В град Плевен те са девет: 7 летни дъба - на ул. „Балкан” № 8, до църква „Св. Николай”, на ул. „Ракитин” № 4, на ул. „П. Цветков” № 24, един до заведение „СПИДИ” и три в двора на Окръжна болница, един полски бряст на пл. „Освобождение”, до църква „Св. Параскева”, и бяла черница на ул. „Аспарух” № 14.
На останалата територия на общината има още 108 вековни дървета, сред тях - цер, дива круша, летен дъб, черна топола, гледичия, обикновен орех, космат дъб, бяла черница, полски бряст и полски клен.