trafik
trafik / dariknews.archive
Община Плевен ще кандидатства пред ОП Околна среда да доставяне на най-малко 10 електробуса за нуждите на градския транспорт в града. Това стана ясно по време на седмичната оперативка в Община Плевен.
„С тези 10 електробуса ще се реализират няколко линии в Индустриалната зона на Плевен. Ако вземем тези електробусове, това ще продължи линията за промяна на транспорта в Плевен с екологичен. Ще се реши проблемът с транспорта в пиковите моменти в Индустриалната част на Плевен и то по напълно екологичен начин“, коментира кметът на Плевен Георг Спартански.
Предложението ще бъде внесено за сесията на ОбС-ПЛевен в края на месец юни.
Крайният срок за кандидатстване по програмата е 31 август, а общата стойност на проекта ще е около 15 милиона евро, в които са включени 14 електробуса, както и станците за зареждането им.