/ dariknews.bg
Предоставяните от областната администрация в Ловеч административни услуги вече могат да се заплащат и с банкова карта чрез ПОС терминално устройство, съобщават от там. То е разположено в Центъра за административно обслужване (ЦАО), обозначено с указателни табели на български и английски език.

Работното време за работа с клиенти в ЦАО е от 9:00 до 17.30 часа. В случаите, когато в края на работното време има потребители на административни услуги, работата му продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19.30 часа. 

За картови плащания към бюджетни организации физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси.

Въвеждането на ПОС терминалното устройство е с цел улесняване на гражданите, а и част от политиката на правителството за намаляване на финансовата тежест на задължените лица при извършване на техните плащания към бюджета, уточняват от областната управа.

Новата възможност за разплащане цели и намаляване на плащанията в брой и акцентира върху безналичните плащания от страна на администрацията.