Областна администрация-домакин на среща по URMA в началото на 2014-та
Областна администрация-домакин на среща по URMA в началото на 2014-та / archive.dariknews

Третият информационен бюлетин за работата по проект URMA е достъпен за потребителите. На английски език той може да се открие на официалния сайт на проекта /www.urma-project.eu /. На български език е публикуван на интернет страницата на Областна администрация - Плевен.

В изданието е поместено интервю с Вивиана Бечалоси - съветник към отдел „Земеползване и планиране" на регион Ломбардия. В него като основна причина за партньорство между градските и селските райони в рамките на метрополните зони тя посочва разработването на политики, инструменти и методология, които да могат да бъдат пренесени и в други региони и области, дори и на различни нива. Според нея това е една стратегия, която носи ползи за цялата регионална териториална система. Вивиана Бечалоси споделя, че участието в Европейския проект URMA предлага едно уникално предимство - позволява работа с други европейски региони по конкретни въпроси с цел да се обмени опит и да се намерят решения.

В бюлетина е публикувана и информация за случилото се в рамките на проекта досега, както и за предстоящи събития. Проектът Градско селски партньорства в метрополните зони URMA се финансира по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG ІV С. Той е продължителност 36 месеца и трябва да приключи през декември 2014 г. Водещ партньор е немския университет ХафенСити Хамбург. По проекта работят още Държавното министерство за градското развитие и околна среда на Хамбург- Германия, Западнопоморско войводство от Полша, италианските региони Тоскана и Ломбардия, Департамента за градско планиране и териториални стратегии Мадрид-Испания, Института за градско развитие Краков-Полша, холандските общини Борн и Еншеде и Областна администрация- Плевен.

В рамките на проекта през октомври областният управител Илиян Йончев и неговия заместник Мирослав Михайлов посетиха обекти в област Ломбардия, където се запознаха с примери за успешно реализирани сътрудничества между градове с висока степен на урбанизация и прилежащите към тях аграрни общини. През февруари 2014 г предстои нова работна среща, домакин на която ще е Областна администрация - Плевен.