/ МУ-Плевен
Програмата включва поредица от научни форуми, празнично шествие, юбилейно тържество и концерт
През октомври 2019 г. Медицински университет-Плевен отбелязва своя 45-годишен юбилей с два големи научни форума в периода 28 октомври - 2 ноември 2019 г. - XVII Международна конференция за студенти и млади лекари под мотото „Събудете мечтите си“ и Юбилейна научна конференция, съвместно с Българската Академия на науките. 

В Юбилейната научна конференция, в периода 31 октомври - 2 ноември, участие ще вземат над 300 специалисти, 230 от които са активни участници с доклади в 12 научни секции. Пленарни доклади ще изнесат видни възпитаници на МУ-Плевен, които ще пристигнат за участие в юбилейния форум от водещи научни, образователни и клинични институти у нас и в чужбина. На 1 ноември - Ден на народните будители - специална секция в научната програма е отделена на учени от Българската Академия на науките, на тема: „Биомедицина и нанотехнологии“, посветена на 150 години БАН. 

Преди научните събития, на 24 октомври 2019 г. от 11.00 ч в зала „Магнум“ ще се състои тържествена двойна промоция на Випуск 2019 здравни специалисти на Факултет „Здравни грижи“ и Медицинския колеж. На празничната церемония по дипломиране своите дипломи за висше образование ще получат 130 бакалаври по здравни грижи - медицински сестри, акушерки, медицински и рентгенови лаборанти, помощник-фармацевти и социални работници. 

Честването на юбилея от цялата академична общност, гостите и партньорите на висшето училище, ще бъде отбелязано на 31 октомври 2019 г., четвъртък, с празнично шествие, тържествена юбилейна вечер и концерт на Общински хор „Гена Димитрова“. Част от тържеството ще бъде церемонията по присъждане на почетното звание Доктор Хонорис Кауза на акад. Богдан Петрунов, председател на Настоятелството на МУ-Плевен, за изключителни заслуги към развитието на медицинската наука в Р България и към университета, който ще произнесе академично слово.

На 31 октомври 2019 г., четвъртък, юбилейното честване ще протече със следната програма:

17.00 ч. Ректорат - Празнично шествие до площад „Възраждане“

17.30 ч. - Поднасяне на венец пред Вечния огън  на Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец”

17.30 ч. Транспортиране на участниците в шествието до зала „Магнум“, Втора клинична база

18.00 ч. Тържествена юбилейна вечер и празничен концерт на Общински хор „Гена Димитрова“ в зала „Магнум“, Втора клинична база

Историята на Медицинският университет в Плевен (МУ-Плевен) започва през 1974 г., когато е разкрит като Медицински факултет в структурата на Медицинска Академия-София, а през 1979 г. е преименуван на Висш Медицински Институт-Плевен. След десетилетия на нововъведения, развитие и утвърждаване, за плевенското висше медицинско училище следва нов исторически етап - преобразуването му в Медицински университет през 2004 г. Всяка година висшето училище в Плевен отбелязва своя празник през октомври с поредица от тържествени чествания и научни форуми, посветени на годишнината от основаването.