Липсата на достатъчно съдии и зали са основните проблеми на Районен съд Плевен
Липсата на достатъчно съдии и зали са основните проблеми на Районен съд Плевен / Дарик Плевен
Липсата на достатъчно съдии и зали са основните проблеми на Районен съд Плевен
26058
Липсата на достатъчно съдии и зали са основните проблеми на Районен съд Плевен
  • Липсата на достатъчно съдии и зали са основните проблеми на Районен съд Плевен

Недостигът на съдии и недостатъчният брой съдебни зали са основните проблеми на Районен съд Плевен, това каза след годишното отчетно събрание на институцията за 2009-та неговото пресаташе съдия Светослава Цонева. Събранието се проведе в края на миналата седмица, на него са фиксирани основните проблеми и е отчетена работата на съда.

Това, което се отбелязва като тенденция в работата на Районен съд през миналата година, за разлика от 2008-ма, е значителното увеличение на постъпилите и разгледани граждански дела. Увеличението се обяснява с нарастването на броя на частните граждански дела, образувани по т.нар. заповедни производства - за дългове към банки, ВиК, Топлофикация.

Намаляват като бройка наказателните дела, уточни съдия Цонева, както и тези за извършени престъпления срещу личността. Най-много са гледаните дела за кражби, както и за нарушения на закона за Движение по пътищата. По данни за 2008-ма година, Плевенски Районен съд беше на трето място в страната по натовареност на всеки член от състава. Сега такава статистика не може да се направи, тъй като не са минали отчетните събрания на всички институции в страната, уточни съдия Цонева.

Подробности чуйте в звуковия файл от съдия Светослава Цонева.