Кадър на Община Ловеч е новият зам.-шеф на Агенцията за социално подпомагане

/ Община Ловеч
Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова със своя заповед от днес, 22 май, назначи за свой заместник Мая Василева. Досега тя бе началник-отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ в община Ловеч.

Мая Василева работи в администрацията в люляковия град от 2004 година. Професионалната й реализация е чрез изпълнение на експертни и ръководни длъжности. Новият заместник-изпълнителен директор на АСП е с квалификация магистър по „Публична администрация“ с профил „Икономика и управление в публичния сектор“ и бакалавър „Социални дейности“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, бакалавър „Медицински фелдшер“ от Медицински университет-Плевен.

Преминала е редица квалификационни курсове и специализации, свързани с подобряване на общинския капацитет и предоставянето на публични услуги за населението. От 2016 г. е заместник-председател на Постоянната комисия по труда и социалната политика към Националното сдружение на общините в Република България и член на Постоянната комисия по здравеопазване.

През последните две години активно участва в работни групи към Министерството на труда и социалната политика за изготвяне на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, Планът за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и приетия през март тази година Закон за социалните услуги.