/ ThinkStock/Getty Images
По покана на ръководството на РЗОК-Плевен в сградата на здравната каса се проведе работна среща на тема „Контрол на приема на пациенти, съобразно капацитета на лечебното заведение, като брой и вид болнични легла-проблеми и мерки за преодоляването им“.

Светило в областта на автоимунитета ще участва в Плевенски имунологични дни 2019

В срещата взеха участие представители на всички лечебни зеведения оказващи болнична помощ по договор с НЗОК на територията на област Плевен. Работната група от страна на РЗОК беше представена от ръководството на РЗОК и експерти от сектор „Информационни дейности“.

Присъстващите бяха запознати с възникналите проблеми и затруднения в процеса на ежедневното отчитане от лечебните заведения на тази дейност през Персонализираната информационна система /ПИС/.

Бяха разяснени предприетите от страна на НЗОК стъпки за прецизиране на алгоритъма за контрол по приема на пациентите, с цел безпроблемно отчитане и обработка в информационната система.

Бяха разискани въпроси поставени от представителите на болниците, възникнали в процеса на работа в техните лечебни заведения.Предоставената информация в хода на срещата и отличната комуникация между представителите на каса и договорни партньори е важна стъпка напред към подобряване обслужването на здравно осигурените лица на териотрията на област Плевен.