съд
съд / Снимка: Дарик, архив
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра съдия Даниела Дилова за председател на Административен съд – Плевен.

Ден на отворени врати проведоха в Районен и Окръжен съд Плевен

Тя бе единственият кандидат за постта, а до настоящия момент оглавяваше районния съд в областния град.

„Основното предизвикателство пред съда е въвеждането на електронните услуги и осъществяването на процесуални услуги в електронна форма“, заяви тя пред магистратите по време на днешното си изслушване.

Административен съд – Плевен направи отчет на дейността си през 2018 г.

Магистратът обеща още да работи за постигане на оптимален баланс между качеството и бързината в правораздаването, както и избягване на противоречивата съдебна практика. Съдия Дилова пое ангажимент още за провеждане на редовни обучения за поддържане на професионалната подготовка на служителите на съда.

Тя пое ангажимент да продължи и добрите традиции във връзка с провеждането на Дни на отворените врати, както и участието на ученици в образователните програми на съда.