knigi
knigi / dariknews.bg
На още десет читалища в община Плевен беше гласувано учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост за развитие на читалищна дейност за срок от 5 години. Това стана с гласовете на мнозинството от общинските съветници на ноемврийската сесия, а предложенията бяха обсъждани поотделно.
Това са читалищата: НЧ „Пробуда 1990" - гр. Плевен, НЧ „Парашкев Цветков 2003" - гр. Плевен, НЧ „Климент Браницки - 1900" - гр. Славяново, НЧ „Просвета 1907" - с. Бръшляница, НЧ „Пробуда 1927" - с. Буковлък, НЧ „Христо Ботев 27" - с. Коиловци, НЧ „Изгрев 1929" - с. Опанец и НЧ „Просвета 97" - с. Радишево.
Останалите две читалища - НЧ „Развитие 1998" - гр. Плевен и НЧ „Паисий Хилендарски - 2001" - гр. Славяново, също ще ползват имотите за срок от 5 години, но дейността им ще бъде проверена от специална комисия в периода от 1 до 15 март 2018 г. Ако тогава констатираните от специално сформираната със Заповед на Кмета на Община Плевен нередности в дейността им не са отстранени, договорите на въпросните читалища ще бъдат прекратени, решиха още съветниците.
Гласувана беше още забрана, ползвателите т.е. читалищата да преотдават предоставените имоти или части от тях на трети лица без знанието и съгласието на собственика - Община Плевен.