/ archive
В Деня на хората с увреждания - 3 декември, символично бе открит Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в троянското село Добродан. Към този момент в него са настанени седем човека и остава свободно място за още един потребител (мъж) до запълване на капацитета му. Поради засиленото търсене на услугата през следващата година община Троян ще кандидатства за разширяването й.

УМБАЛ „Д-р Георги Странски” получи два апарата от Българската Коледа

„Нашата община беше с недостатъчно добре развит сектор на социалните услуги, но в последните години ние откриваме всяка година поне по една такава услуга, много често - както е в момента - без европейско финансиране.

Решихме да открием тази услуга с пълното разбиране колко потребна е тя, защото услугите за възрастни хора, най-вече за лица с деменция и с ментални проблеми, продължават да бъдат в остър дефицит“, посочи кметът на Троян Донка Михайлова.