Ценни документи влязоха в ловешкия архив

Ценни документи влязоха в ловешкия архив
Ценни документи влязоха в ловешкия архив

Ценна кореспонденция, факсимилета и снимки на изследователя на делото на Левски д-р Илия Еврев бяха предоставени на Териториалната дирекция на Държавния архив в Ловеч от неговия син Петко Еврев. Илия Еврев е роден в ловешкото село Радювене през август 1905 г. По сведение на сина му родът води началото си от Струга - Македония. По-късно се установява в троянското село Голяма Желязна, а дядото на д-р Еврев се преселва в ловешкото село Изворче.

Д-р Еврев е учил медицина във Франция. Завършва в Женева и защитава докторска дисертация. Работил е в ловешката болница, но редом с това се е занимавал с изследователски краеведски въпроси за Ловешкия край. Той лансира тезата, че поп Кръстю не е предател, заради което е изключен от партията и уволнен от болницата.

В предадените на архива документи има интересна кореспонденция на д-р Еврев с известни личности като проф. Бурмов, проф. Димитър Панчовски, Николай Хайтов, проф. Никола Генчев, Калина Малина, с Марсия Макдермот, роднини и наследници на участници в Освобождението, с различни институции дори с Цариградската патриаршия. В преобладаващата си част това архивно богатство е свързано с Левски.

Изследователският труд на д-р Еврев е събран от неговия син и издаден след смъртта му в книгата “Въпросът за залавянето на Апостола на свободата Васил Левски”.