Българи и румънци обсъждат модернизиране на пътната мрежа
Българи и румънци обсъждат модернизиране на пътната мрежа / снимка: Дарик Плевен

Работна среща между български и румънски партньори по проект за модернизация на пътната мрежа ще се проведе днес в Белене. Това информират от пресцентъра на местната администрация. Проектът е "Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната мрежа, бърза автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, транс-граничните контролно-пропускателни пунктове Турну Мъгуреле - Никопол, втора секция, Уда Клокочов - Саелеле - Лунка и път PVN1003 - III-5202 Деков - Белене - ХТК Белене, община Белене".

Дейностите са финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013, Приоритетна ос 1: Достъпност - Подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион. Проектът се реализира в партньорство с Асоциация за развитие на общността "Уда Клокочов  - Саелеле - Лунка" (Румъния).

В срещата ще участват ръководствата на Водещата организация и партньора, екипите за управление на проекта от българска и румънска страна, както и други експерти, работещи в областта на инфраструктурното развитие и управлението на проекти. Ще бъде обсъдено свършеното до момента, графикът на дейностите, както и предстоящите ангажименти на партньорите.

Към настоящия момент Община Белене изпълнява 6 трансгранични проекта в партньорство с Окръжни съвети, общини и НПО от Румъния. Общата стойност на договорите възлиза на 7 519 113,64 евро (14 706 108,03 лева), от които за Община Белене 739 078,60 евро (1 445 512,10 лева).