as
as / dariknews.bg
На 29 март 2017 г. в Административен съд – Плевен се получи благодарствено писмо за съдия Снежина Иванова, изпратено от Лъчезар Тодоров от град Плевен, чрез Висш съдебен съвет.
 
В писмото си Тодоров изразява своята благодарност към съдия Иванова за проявения от нея изключителен професионализъм и чисто вътрешно убеждение при разглеждането и решаването на дело, по което той е бил страна.
 
Благодарственото писмо е поредното доказателство за добрата работа на колектива на Административен съд – Плевен, за проявената мотивация, професионализъм и отговорност при осъществяване на дейността на съда, допринесла за постигане на добри резултати.