82 служители от община Д.Митрополия повишиха квалификацията си с пари от ЕС
82 служители от община Д.Митрополия повишиха квалификацията си с пари от ЕС / archive.dariknews

Проектът за подобряване на професионалната компетентност на служителите от община Долна Митрополия със средства от ЕС приключи успешно. В рамките на проекта бяха проведени различни форми на обучения, чрез които да се подобрят специфичните умения и компетенции на служителите, както и да се мотивират и задържат квалифицираните кадри.

На заключителната пресконференция за резултатите от изпълнението на проект "Повишаване на квалификацията на служителите в община Долна Митрополия", стана ясно, че са се провели три вида обучения за ръководни служители - по чужд език, за подобряването на екипната ефективност и работа с малцинствени групи в неравностойно положение. Общо 82 служители повишиха квалификацията си в рамките на проекта, като някои от тях участваха в повече от едно обучение.

Експерти от Института по публична администрация (ИПА) обучиха 70 служители, като някои от тях опресниха своите знания по английски език, а други получиха базови такива. Основна част от обучението бе формиране на езикови знания и умения, правилна употреба на терминология, свързана с актуални проблеми в ЕС. 60 общински кадри бяха обучени как да подобрят екипната си ефективност, а още 10 - как да работят с малцинствени групи и хора в неравностойно положение. Това е специфично обучение, насочено към институционално и професионално отношение към тези хора като целта е да се повиши доверието на засегнатите групи към общинската администрация.

Проектът "Повишаване на квалификацията на служителите в община Долна Митрополия" се реализира с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е община Долна Митрополия.

Инициативата е в съответствие с основната цел на правителството за изграждане на модерна държавна администрация и е изцяло насочена към подобряването на политиката по управление на човешките ресурси.