/ МУ-Плевен
Предстои третият последен кандидатстудентски изпит от редовната сесия на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) - тестът по биология за бакалавърските специалности.

Той ще се проведе на 23 юли, понеделник, от 9:00 до 11:00 часа в Учебния корпус на висшето училище. След приключване на приема на кандидатстудентски документи за бакалавърските специалности общият брой на кандидатите е 440, от които на теста ще се явят 197 зрелостници.

Пет кандидати ще се състезават за едно място на изпитите за медицина и фармация в МУ-Плевен

Няколко са възможностите на кандидатите за участие в класирането за специалностите на Факултетите „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ и на Медицинския колеж – с оценка от теста по биология от редовната сесия, с оценка от предварителната сесия; със зрелостен изпит по биология; с друга матура по избор, а от тази година – и с оценка от изнесените изпити.

МУ-Плевен стартира прием с повече места по държавна поръчка за специалностите „Медицина“ и „Фармация“

Бакалавърските програми на Медицински университет са 10 в 3 професионални направления – здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. Обявените места за специалност «Социални дейности» са за обучение срещу заплащане, като кандидатстването се осъществява при условията за бакалавърските специалности.

С Решение на Министенски съвет № 341/21.05.2018 г. е утвърден броят на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища за учебната 2018 – 2019 година. В МУ-Плевен са увеличени местата за прием на студенти по държавна поръчка за бакалавърските специалности "Медицинска сестра" (70), "Помощник-фармацевт" (21), "Медицинска рехабилитация и ерготерапия" (40) и "Медицинска козметика" (15).

Президентът на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия посети МУ-Плевен (СНИМКИ)

Днес - 20 юли приключва записването на новоприетите студенти-първокурсници на първо класиране в магистърските специалности на МУ-Плевен – „Медицина“ и „Фармация“.

Вече са запълнени повече от половината места по държавна поръчка и за двете специалности. Също днес, в края на деня ще излезе и второ класиране на кандидатите за тези специалности.

На първо класиране за „Медицина“ и „Фармация“ 7 са кандидатите с максимален състезателен бал (36), от които 2 момчета и 5 момичета, изкарали пълни шестици на конкурсните изпити по биология и химия.