164 машини плюс 26 на повикване са в готовност за зимата
164 машини плюс 26 на повикване са в готовност за зимата / archiv.DarikNews

На 16 октомври в зала "Плевен" на Областна администрация се проведе разширено заседание на Областния щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно- възстановителни работи. То бе ръководено от областния управител Иван Новкиришки, който запозна присъстващите представители на териториални звена и общини с писмото на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, във връзка с подготовката на страната за зимния сезон 2012-2013 г. за предприемане на превантивни мерки за осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите. Акцент в писмото е извършването на проверки на техническите възможности на фирмите за изпълнение на договорените задължения и готовността за зимно поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа в областта, с цел да се предприемат мерки за недопускане дублиране на техниката, ангажирана за поддържане едновременно на републиканската и общинската пътна мрежа.

Директорът на Областно пътно управление инж. Ивайло Денчев припомни, че има сключен договор от 2010 до 2014 година с "Пътно поддържане Плевен 2010", консорциум от четири фирми, които имат готовност за изпълнение на договорените задължения за поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа. Вече са ясни екипите и регистрационните номера на 164 машини, които ще участват постоянно в зимното почистване и на още 26 на повикване. Осигурено е и финансирането от 1 ноември.

От ОУПБЗН информираха, че е извършено сезонното зимно обслужване на техниката и тя е в готовност за работа. Актуализирани са телефоните за връзка към всички, имащи отношение към зимното поддържане. КАТ ще извърши проверка за наличие на застраховка "Гражданска отговорност" и разрешение от директора на ОУПБЗН, че имат готовност да се движат по републиканската пътна мрежа на всички автомобили, чиито регистрационни номера са подадени за почистване през зимата. От представителите на електропреносното, електроразпределителното и топлофикационното дружества също информираха, че са в готовност за работа през зимата.

Представителите на общините отчетоха, че тече подготовката и са актуализирани щабовете за координация за работа при усложнена зимна обстановка, до края на седмицата ще бъдат ясни и всички фирми, които ще се грижат за зимното поддържане на общинските пътища. Осигурено е гориво за училища и детски градини, проверени са за зимни гуми училищните автобуси.

Областният управител Иван Новкиришки обърна внимание за организиране на здравното и медицинско осигуряване при тежка зимна обстановка, като за целта се подготвят списъци на хронично болни и бременни, и се предвиди настаняването им в здравни заведения при необходимост.

В срок до 25 октомври, всички общини и териториални поделения трябва да представят докладите си до областния управител за извършената подготовка за предстоящата зима.