/ iStock/Getty Images
"В бюджета на община Перник са заложени 30 000 лв. за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми", съобщи д-р Татяна Вангелова - директор на дирекция "Хуманитарни дейности" в общинската администрация.

Същият е бил размерът на сумата и през миналата година, когато са кандидатствали и са били одобрени 13 двойки за "ин витро" процедури.

На двойка - заявител се отпускат по 2 000 лв., а при използване на донорски генетичен материал - 3 000 лв. Двойките имат право на еднократно финансиране в рамките на една календарна година.

Община Перник подготвя нова социална услуга

Кандидатите трябва да са с постоянен или настоящ адрес през последните три години на територията на община Перник, да нямат задължения към общината и държавата; да са с непрекъснати здравно-осигурителни права и други.

Одобрението и разпределението на средствата става след заседание на нарочна комисия, създадена със заповед на кмета Станислав Владимиров. Взема се предвид и становище на водещ акушер гинеколог, който преглежда документите на кандидатите.

Финансовото подпомагане на лица с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на община Перник, стана възможно, след като през 2015 г. Общинският съвет прие правилник за за финансово подпомагане за процедури "Ин витро" на перничани с репродуктивни проблеми.

От началото на годината в общинската администрация е постъпила една молба.
БТА