/ iStock/Getty Images
Кметът на Перник Станислав Владимиров кани местната общност на публично обсъждане във връзка с намерението на общината за поемане на дългосрочен общински дълг в размер до 1.5 млн. лв. за обновяване на Двореца на културата, съобщиха от Общината.

Изграждат мащабен търговско-развлекателен комплекс в Перник

За реконструкцията има готов проект, с който ще се кандидатства по приоритетна ОС 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, като начинът на финансиране е комбинирана подкрепа- безвъзмездна финансова помощ и дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

Дворецът на културата е открит на 10 февруари 1957 г. Негов проектант е арх. Александър Дубовик. Сградата е построена в класически стил, като от откриването й досега е естествен център на богата и разнообразна дейност.

Община Перник с нов сайт

Под покрива й съжителстват Общински комплекс "Дворец на културата", Общинския драматичен театър "Боян Дановски", Художествена галерия "Любен Гайдаров", Регионалната библиотека "Светослав Минков".

Има и ресторантска част. От построяването й досега сградата не е реновирана. Публичното обсъждане е насрочено за 14 ноември.