Пари
Пари / БГНЕС
Общинският съвет в Монтана прие наредба, която предвижда община Монтана да отпуска 3 процента от стойността на жилището, но не повече от 2000 лева на млади семейства за закупуване на първо жилище в общината.

Условията за отпускането на финансова помощ са съпрузите да са на възраст от 18 до 35 години, да имат постоянен или настоящ адрес в общината, като поне единият да е регистриран преди 3 години или повече време и да нямат задължения към държавния бюджет.