/ iStock/Getty Images
Равнището на регистрираната безработица в Ловешка област се запазва без промяна и през октомври, като остава на рекордно ниско ниво от 7,2 процента, съобщиха от Дирекция "Регионална служба по заетостта". Спадът на годишна база е с 3,1 процентни пункта.

Най-ниска е безработицата през октомври в община Троян - 3,6 на сто и община Ловеч - 3,8 процента. Най-висока е в общините Угърчин - 22,4 процента и Ябланица - 22,8 процента.

Регистрираните безработни в бюрата по труда в края на октомври са 4044, като през месеца са се записали нови 509 лица, а 310 са започнали работа.

Повече от 2 милиона обезщетения за безработни са изплатени в Ловеч

Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 240, което е със 114 по-малко от предходния месец и със 152 места по-малко, спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост, търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети, образованието, държавното управление, административните и спомагателните дейности.

Най-търсените от бизнеса професии са: работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; занаятчии и печатари; монтажници; оператори на стационарни машини и съоръжения.
БТА