Обучават инвалиди да се защитават от бедствия
Обучават инвалиди да се защитават от бедствия / netinfo
Министерството на извънредните ситуации започна  Национална информационна кампания за обучение за защита при бедствия на хора с увреждания и /или хронични заболявания

Кампанията поставя началото на съвременно, “приобщаващо обучение” за защита при бедствия, което да бъде достъпно за хората с увреждания и/или хронични заболявания. Двете основни дейности: издаване и разпространение на информационни материали и организиране и провеждане на информационна кампания за обучение, са насочени към хората с увреждания и/или хронични заболявания, техните лични асистенти, родители, близки, директори на масови и специализирани училища, на дневни центрове за деца и възрастни с увреждания, еднолични търговци и юридически лица, които имат служители или работници с увреждания. Очакваният ефект от реализирането на кампанията е в посока стимулиране на индивидуалния потенциал за справяне в бедствена ситуация на една голяма част от обществото, отчитайки степента на ограничение на личната изява при защита и самозащита, според физическата, психическата и медикаментозна зависимост и необходимостта от специална помощ и маркировки. Важен резултат е и постепенната промяна в отношението на обществото към обучението и готовността на хората с увреждания да се защитят при бедствие.
Информационните материали са предназначени, както за самите хора с увреждания и/или хронични заболявания, така и за тези, които се грижат за тяхното здраве, образование, трудова дейност, социални умения.
Кампанията ще се проведе в периода 3 ноември – 3 декември 2008г. За закриване на кампанията МИС избра датата 3 декември – Международния ден на хората с увреждания.

Териториална дирекция „Гражданска защита” гр. Кърджали във връзка с НИК организира през м. ноември следните мероприятия :.

- Организиране на тренировъчно занятие в ПУИ „Д-р П. Берон” на тема

„Поведение и действие на ученици, учители и помощен персонал при химическо замърсяване”.

/05 ноември от 10.00 часа/

- Организиране на тренировъчно занятие в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” на тема „Поведение и действие на ученици, учители и помощен персонал при химическо замърсяване”.

/11 ноември 11.00 часа/

- Обучение на хора с увреждане в клуба на инвалидите и представяне на образователните материали подготвяни от МИС.

/м. ноември /

- Организиране и провеждане на открит урок/ситуация/ по гражданска защита в ОДЗ „Райна Княгиня” гр. Кърджали по ГЗ.

/26 ноември от 10.00 часа/