/ Павел Тенчев
Над 1,3 милиона евро ще бъдат инвестирани за обновяване и оборудване с модерна техника на болниците в Кърджали и Комотини. Това ще стане в следващите две години по проект на програма за сътрудничество „Гърция България 2014-2020”, представен днес в Кърджали, наречен "Медици нет 2".

Обновяване на операционни зали и доставка на специализирано медицинско оборудване, свързано с интензивни грижи и оказване на спешна медицинска помощ, ще получат здравните заведения. Това са само част от дейностите по проект, който бе презентиран от  ръководителите им доц. д-р Тодор Черкезов и Георгиус  Филипидис.

Общият бюджет на проекта е 1 336 407  евро, като от тях 560 093 евро са за болницата в Кърджали, стана ясно от презентацията на доц. д-р Тодор Черкезов. По думите му освен  обновяването на операционните зали и доставянето на модерно медицинско оборудване, по проекта ще бъде разработени уеб приложения с мобилно устройство, което ще предостави достъп на общопрактикуващите лекари в отдалечените райони от двете страни на границата до пациентските електронни медицински досиета, съхранявани в болниците.