7 са кандидатите за кмет на Кърджали, регистрирани в Общинската избирателна комисия.

Ето кои са те:

1. Костантина Илиева Карабоюкова - БСП за България;

7. Никола Светозаров Чанев - ПП ГЕРБ;

13. Митко Георгиев Синабов – Заедно за силна община;

42. Даниела Атанасова Петрова – Възраждане;

57. Ерол Емин Мюмюн - Движение за права и свободи – ДПС;

60. Гюлшен Мурад Садулла - ПП Национално движение за права и свободи – НДПС;

66. Радослав Иванов Милев - Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България.

Кандидати за общински съветници

enlightened1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

101. Милко Петров Багдасаров
102. Костантина Илиева Карабоюкова
103. Теодора Янчева Каракостова
104. Ваня Стойкова Михалева
105. Есен Ясенова Устренска
106. Милен Арсениев Филипов
107. Михаил Митков Топалов
108. Мария Тодорова Милушева
109. Надежда Атанасова Тодорова
110. Назми Садула Мюмюн
111. Георги Желев Георгиев
112. Марио Велинов Орешков
113. Радостин Бориславов Борисов
114. Байрям Шевки Мехмед
115. Деница Тодорова Георгиева
116. Джелил Юсеин Исмаил
117. Денис Назми Расим
118. Димитрина Иванова Горбанова
119. Теодора Здравкова Тончева
120. Катерина Тодорова Дикмева-Лорвелек

enlightened7. ПП ГЕРБ

101. Никола Светозаров Чанев
102. Наим Рамис Наим
103. Лидия Димитрова Асенова
104. Руслан Демирев Терзиев
105. Милена Кирова Димитрова
106. Гроздан Делчев Колев
107. ИВАН ДОБРЕВ ИЛИЕВ
108. Иван Стоянов Гавазов
109. Ирина Николова Чанкова
110. Светослав Костадинов Костадинов
111. Али Салиф Салиф
112. Йорданка Теофилова Господинова
113. Стоян Николаев Димитров
114. Милчо Любомиров Енчев
115. Цветан Ангелов Сербезов
116. Садберин Хасан Мюмюн
117. Камелия Павлова Василева
118. Събчо Ясенов Кючуков
119. Милена Георгиева Терзийска
120. Айхан Нури Али
121. Маргарита Янкова Башлиева - Панова
122. Александра Руменова Станчева
123. Милена Кирчева Кирякова
124. Стоян Станиславов Стоянов
125. Христина Пламенова Яворова
126. Ръзван Зекрие Назиф
127. Диляна Георгиева Крушкова
128. Кирил Георгиев Николов
129. Нешка Цветанова Мечтанова
130. Севдие Сабри Халибрям
131. Илина Атанасова Стоянова
132. Фейзи Якуб Бекир
133. Светозара Георгиева Андреева
134. Ивайло Иванов Кацаров
135. Музафер Шукри Ахмед
136. Берхан Емин Юсеин
137. Соня Димитрова Милетиева
138. Златина Мирчева Стоянова
139. Весела Талева Мюмюн
140. Фатме Ердоан Ахмед
141. Ивета Димова Николова

enlightened13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

101. МЮМЮН ХАБИЛ ИСМАИЛ
102. Илия Сотиров Илиев
103. Митко Георгиев Синабов
104. Венцислав Стойчев Момчилов
105. Динко Иванов Дяков
106. Елейдин Сюлейман Етем
107. Михаил Янков Янев
108. Боян Райчев Иванов
109. Милан Юлиянов Асенов

enlightened20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

101. Никола Христов Ангелов
102. Иван Георгиев Дянков
103. Тунджай Мурад Узун
104. Антон Олегов Масюков
105. Бойко Цветков Бенеков

enlightened21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

101. Николай Димитров Илчев
102. Виктор Станиславов Луков
103. Стефка Николова Николова
104. Росица Вълчева Георгиева
105. Ленко Георгиев Чортленев

enlightened42. ВЪЗРАЖДАНЕ

101. Даниела Атанасова Петрова
102. Анета Живкова Георгиева
103. Георги Дианов Дяков
104. Иван Йорданов Дафинкичов
105. Венко Генов Вълчев
106. Иван Неделчев Генев
107. Петър Борисов Митрев
108. Николай Михайлович Лукаревский

enlightened57. Движение за права и свободи – ДПС

101. Ерол Емин Мюмюн
102. Лятиф Мехмед Расим
103. Юзкан Юзджан Али
104. Юсеин Велиайдин Ахмед
105. Сезгин Мюмюн Бекир
106. Недим Самиев Исмаилов
107. Ниязи Аптилязим Шакир
108. Мухаррем Наим Мухаррем
109. Бирсен Неждет Реджеб-Ахмед
110. Мелиз Лютви Вели
111. Кадир Сабахтинов Мустафов
112. Раиф Шабан Мустафа
113. Сунай Селим Юнуз
114. Мюрсел Мюмюн Халил
115. Берна Ферад Чауш-Карагьоз
116. Мюмюнали Мустафа Халил
117. Алтънай Мустафа Халил
118. Сейдали Сюлейман Сейдали
119. Ахмед Ремзи Мустафа
120. Фейме Гюндюз Исмаил
121. Нихал Нихат Ибрям
122. Билял Митат Яхяоглу
123. Александър Николов Ставрев
124. Гюнай Халит Ниязи
125. Мюмюн Нешад Мустафа
126. Гюлтен Мюмюн Мустафа
127. Леман Фикрет Рамадан
128. Джанан Джелил Якуб
129. Йозкан Осман Камбер
130. Фердане Рафет Али
131. Нурсен Файтдин Бекир
132. Джунает Мюмюн Сюлейман
133. Кемал Аптилязис Мехмед
134. Енгин Фейзи Идриз
135. Айтен Юксел Вели
136. Мехмед Билял Билял
137. Гюлнар Емин Касим
138. Леман Исмаил Касим
139. Назифе Мустафа Кадир
140. Шукрие Ибрам Сюлейман
141. Билгин Бахтияр Еюб

enlightened60. ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС

101. Гюлшен Мурад Садулла
102. Валери Валентинов Андонов
103. Кадир Ахмед Тефик

enlightened63. МИР

101. Стоян Атанасов Узунов
102. Христина Ангелова Петрова
103. Милен Костадинов Мирчев
104. Елена Димитрова Петрова

enlightened66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

101. Радослав Иванов Милев
102. Никола Петков Стоев
103. Стоян Петков Георгиев
104. Мерт Реджеб Халил
105. Стоян Георгиев Стоянов
106. Георги Митков Драганов
107. Здравко Христов Тодоров
108. Тихомир Дилянов Филипов
109. Васка Красимирова Блажева
110. Адем Байрямали Мурад
111. Агоп Киркор Узунбохосян
ОИК