"Десетки хиляди книжни единици, сред които художествена, научна литература, регионална и национална преса, от книгохранилището на Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" в Кърджали са сериозно увредени, заради системното му наводняване". Това каза директорът на библиотеката Елисавета Кехайова.

Тя уточни, че екипът ѝ вече работи по обработката на книжните единици, но според първичния подбор едва около 15%от фонда е в състояние да бъде спасен. "Това, разбира се, не е целият фонд на библиотеката, а само една част от всички близо 400 хил. книжни единици, но е основният, който надхвърля 50 хиляди книжни тела", подчерта Кехайова.

Книгите, които не могат да бъдат възстановени, ще бъдат предадени на вторични суровини. Останалите ще бъдат обработени технологично, а кориците на периодичните издания - и подменени.

По думите на Елисавета Кехайова, проблемът с книгохранилището е от години, но за основен ремонт е необходима значителна сума, непосилна за културната институция. Ръководството ще търси финансиране, като си е поставило за цел и да внедри нова вентилационна система, която да създаде необходимите условия за съхранение на печатните издания.

Същевременно РБ "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали предстои да прибави към фонда си над 350 нови заглавия от различни автори. Те ще бъдат закупени със средства от спечелен пред Министерството на културата проект.
БТА