Заработи обществен консултативен съвет към областна управа
Заработи обществен консултативен съвет към областна управа / Дима Кирилова,Дарик радио

Областният управител Иван Каракашки е председател на обществения консултативен съвет към областна управа Кюстендил .Той включва 22 души, на днешното първо заседание бяха избрани и двама зам. председатели- зам. областният управител Мария Чочова и Светослав Борисов- председател на Строителната камара в област Кюстендил
В състава на съвета са включени представители на граждански сдружения, инициативни комитети, неправителствени организации, интелектуалци, бизнесмени,  регистрирани и развиващи дейност на територията на Област Кюстендил.

Заработи обществен консултативен съвет към областна управа
netinfo

"Тази наша инициатива е породена от ситуацията в съвременното ни общество. Всички знаем февруарските протести, които доведоха до падането на предишното правителство. Поучени от тези събития, настоящето правителство се надява, чрез създаването на такива съвети във всички областни управи и министерства да проучим мнението на обществените организации, НПО-та, читалища, бизнеса. Какви са проблемите им, как те виждат решаването им, целта е да се съобразим с тях и ако е възможно да решим проблемите, които стоят пред обществото", заяви областният управител Иван Каракашки..
Съветът ще бъде консултативен орган към областния управител на област Кюстендил за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, становища и приемане на инициативи от областният управител за развитие и провеждане на публичните политики в полза на гражданите, при спазване на принципите за публичност и прозрачност.

Заработи обществен консултативен съвет към областна управа
netinfo