/ iStock/Getty Images
Не се изискват удостоверения, издадени от Национална агенция за приходите, при кандидатстване по откритата процедура "Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

НАП напомня: Срокът за обявяване на доходите е 30 април

Това съобщиха от управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (УО на ОПИК) във връзка с множество запитвания от страна на кандидат бенефициенти.

За кандидатстване по програмата не е необходимо да се прилагат както удостоверение от НАП, така удостоверенията за липса на задължения към общината, свидетелство за съдимост и документите от "Главна инспекция по труда".

Две нови електронни услуги пусна НАП

Управляващият орган на ОПИК извършва служебни проверки чрез съответните администрации, преди сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, уточняват още от УО на ОПИК.