Търсят логопед и работник-поддръжка за Център за услуги за ранно детско развитие
Търсят логопед и работник-поддръжка за Център за услуги за ранно детско развитие / Иво Кирилов, Дарик- Кюстендил, архив

Логопед и работник -поддръжка на по половин щат търси с конкурс община Кюстенди във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил". Персоналът се назначава на трудови договори, на база на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
Начин на провеждане на подбора:
1. Обявление;
2. Подбор по подадените документи;
3. Събеседване.
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов" 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) до 17:00 часа на 18.10.2016 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.