Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи / Дарик- Кюстендил,архив
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година - 2018/2019 година от Общинския поземлен фонд, обяви Община Кюстендил за 27 ноември.
Предлагат се 23 имота от землищата на селата- Берсин, Долна Гращица, Долно село, Горна Брестница, Цървеняно, Преколница, Ръсово, Полетинци, Мазарачево, Катрище, Шипочано.

Началната тръжна цена е от 7- 16 лв./дка.
 
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 04.12.2018 година. Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил. Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена.
 
Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5;
Община Кюстендил