/ Влади Владимиров
Прием в паралелки с дуална форма на обучение (обучение чрез работа) ще има в 2 професионални гимназии в Кюстендил, за учебната 2019/ 2020 година. Те са по професии, които са търсени на пазара на труда и са заявени от работодатели.

Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Кюстендил

Професионалната техническа гимназия “Джон Атанасов” предлага 1 паралелка с 2 професии:  професия “Машинен техник”, специалност - “Машини и системи с цифрово- програмно управление” за придобиване на трета степен професионална квалификация - 0, 5 паралелка; професия “Строител-монтажник”, със специалност - “Изолация в строителството”, за придобиване на втора степен професионална квалификация - 0, 5 паралелка.

Втората паралелка с дуална форма на обучение в ПТГ “Джон Атанасов” е по професия “Монтьор на енергийни съоръжения”, със специалност - “Газова техника”, за придобиване на втора степен професионална квалификация.

Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Кюстендил
Влади Владимиров

Дуална форма на обучение в една паралелка е утвърдена в план-приемът за новата учебна година и в ПГ по лека промишленост. Тя е по професия “Моделиер- технолог на облекло”, специалност - “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, за придобиване на трета степен професионална квалификация.
Дарик- Кюстендил