Табели указват пътя до библиотеките в Дупница, Самораново и Баланово
Табели указват пътя до библиотеките в Дупница, Самораново и Баланово / Маргарита Петрова, Дарик- Кюстендил

"Пътят до библиотеката" е обозначен в указателни табели. Такива табели са монтирани в Дупница и в селата Баланово и Самораново. Има общо 8 знака, 4 в града и по две в селата. Местоположението на читалищни, общински и регионални библиотеки в страната, оборудвани с компютърна техника за безплатно ползване са обозначени с указателни табели.
Инициативата се осъществява от фондация "Глобални библиотеки - България", с подкрепата на общините в страната и с финансиране на Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" - САЩ, като са включени библиотеки, които работят по тази програма. В рамките на проекта са поставени табели "Библиотека" на български и английски език. Целта е да се осигури по-добрата видимост и да се популяризират обществените библиотеки като места, където гражданите могат да ползват безплатно интернет, информационни ресурси и електронни услуги.