книги
книги / netinfo
В област Кюстендил, през 2016 г. са издадени 18 книги, с тираж 5 хил. екземпляра и 5 брошури, с тираж 2 хиляди.
В сравнение с предходната година, през 2016 г. броят на издадените книги и брошури в областта намалява с 11 (32.4%), а средният тираж - от 382 през 2015 г. на 304 през 2016 г., или с 20.4%, информират от отдел "Статистически изследвания" в Кюстендил.

Статистика за издадените книги
НСИ

През 2016 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната - 5 585 заглавия, или 65.5%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури - съответно по 9.7 и 5.8%. За област Кюстендил този дял е 0.3%.
 
В област Кюстендил през 2016 г. са издадени 3 регионални вестника, с годишен тираж 394 хил., или по 3 броя годишно на човек от населението в областта. Спрямо предходната година броят на издадените вестници се увеличава с един, а тиражът намалява с 58 хил. (12.8%).
През 2016 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) - 126 заглавия, или 48.1% от всички издадени в страната. На второ място по брой издавани вестници е област Пловдив - с 12 заглавия (4.6%), следвана от област Бургас - с 10 заглавия, или 3.8% от всички издадени в страната. В област Кюстендил са издадени 1.1% от вестниците в страната.
 
Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.
 
Дарик- Кюстендил