СОУ "Пайсий Хилендарски" в Дупница да стане средищно училище искат от кметството

СОУ Пайсий Хилендарски в Дупница да стане средищно училище искат от кметството
СОУ Пайсий Хилендарски в Дупница да стане средищно училище искат от кметството

  СОУ„Св.Паисии Хилендарски" Дупница да бъде утвърдено като средищно училище предлага кметът Атанас Янев. „Това е формално решение, което общински съвет трябва да вземе", обясни зам.кметът по хуманитарните дейности Даниела Ушатова.

   Към настоящия момент на изискванията за средищно училище отговаря СОУ „Св. Паисий Хилендарски". Там се обучават 40 ученици от други населени места и от училища, които са закрити още преди няколко години.

  СОУ-то има собствен транспорт, разходите за който се покриват от Министерство на образованието и науката, има и изградена транспортна мрежа. Училището има напълно обновен стол за хранене. Средищните училища осигуряват целодневна организация на учебния процес за децата.

  18 хил.лв допълнително финансиране ще получи СОУ „Св. Паисий Хилендарски" за организиране на такава форма на обучение, обясни зам.кметът по хуманитарните дейности Даниела Ушатова. Предложението на Атанас Янев е във връзка с постановление от 6 април тази година и в съответствие със Закона за народната просвета, които налагат актуализиране на списъка на средищните училища.