След пожара на сметището край Дупница няма превишение на нормите по показателите за качеството на атмосферния въздух в района на града. Това сочат измерванията от мобилната автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) от 8:00 часа.

Прокуратурата разследва пожара на сметището край Дупница

Отчетената средноденонощна концентрация на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух е 46 микрограма на куб. м при регламентирана средноденонощна норма от 50 микрограма на куб. м.

Сметището край Дупница продължава да гори

Според предписанието на РИОСВ-София за изследване на качеството на атмосферния въздух в района на Дупница в продължение на три денонощия, мобилната автоматична станция на ИАОС ще продължи да измерва на място до 0:00 часа на на 27 юли.